Stowarzyszenie Nasza Gmina Łańcut

Stowarzyszenie Nasza Gmina Łańcut zostało zarejestrowane w 30 października 2019 r. w XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie. Organizacja zrzesza rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników Centrum Oświaty Gminy Łańcut oraz Urzędu Gminy Łańcut.

O nas

O stowarzyszeniu Nasza Gmina Łańcut

Stowarzyszenie Nasza Gmina Łańcut zostało zarejestrowane w 30 października 2019 r. w XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie. Organizacja zrzesza rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników Centrum Oświaty Gminy Łańcut oraz Urzędu Gminy Łańcut.
Nasze stowarzyszenie skupia się między innymi na: promocji kultury fizycznej i upowszechniania turystyki, rekreacji i sportu, wspierania inicjatyw, których celem jest upowszechnianie zdrowia i kultury fizycznej, pobudzania społecznej aktywności obywateli, prowadzeniu i wspieraniu działalności edukacyjnej i szkoleniowej, działaniu na rzecz upowszechniania dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej.

Image

Program i cele stowarzyszenia

Cele stowarzyszenia 

Poniżej przedstawiamy główne cele stowarzyszenia Nasza Gmina Łańcut. Pełna lista zadań została przedstawiona w statucie.

 
01

01

Społeczeństwo 

  • Pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: dzieci i młodzież
  • Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie i aktywizacja środowisk wiejskich, wzrost lokalnej tożsamości i więzi
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu
 
02

02

Edukacja i sport 

  • Krzewienie kultury fizycznej i upowszechnianie turystyki, rekreacji i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, działania na rzecz upowszechniania dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej
  • Działania na rzecz ochrony środowiska oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii, upowszechnianie postaw proekologicznych
 
03

03

Kultura, sztuka i historia 

  • Promocja działań kulturalnych, podtrzymywanie zwyczajów i tradycji regionalnych, ochrona elementów kultury oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej
  • Podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej, wspieranie transnarodowych inicjatyw
 

Zarząd Stowarzyszenia

Poniżej przedstawiamy zarząd Stowarzyszenia Nasza Gmina Łańcut

 
Image
Michał Ulman
Skarbnik
 
Edyta Baran
Prezes
Łukasz Gaweł
Wiceprezes
 
Klaudia Wenc
Sekretarz
 

Statut Stowarzyszenia

Statut można pobrać w formacie PDF używając poniższego przycisku:

Wydarzenia

Zapraszamy na Charytatywny Bal Samorządowy

Stowarzyszenie Nasza Gmina Łańcut oraz Wójt Gminy Łańcut serdecznie zapraszają na Charytatywny Bal Samorządowy Gminy Łańcut. Dochód z aukcji w całości zostanie przeznaczony na Fundusz Stypendialny Dzieci i Młodzieży Gminy Łańcut. Bal odbędzie się 25 stycznia 2020 r. w Starym Młynie w Albigowej.

Zobacz regulamin aukcji

Osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do kontaktu e-mail naszagminalancut@gmail.com lub telefonicznie 506 384 278.

Bilety na bal charytatywny (300 zł od pary) można opłacać bezpośrednio na konto bankowe stowarzyszenia:


Stowarzyszenie Nasza Gmina Łańcut
37-100 Łańcut, Wysoka 

Numer konta: 55 1240 2643 1111 0010 9457 9362
Bank: Pekao S.A. Oddział w Łańcucie I ul. Sokoła 4   
w tytule: Charytatywny Bal Samorządowy 

 

Image
Image
Image
Image